Польская Медицинская Клиника
предлагает комплексную организацию
Вашего медицинского визита в Польшу.

Rozwój przedsiębiorstwa IM-CWE Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowego modelu internacjonalizacji
- Projekt nr POPW.01.02.00-18-0008/18.

Celem realizacji projektu jest rozwój przedsiębiorstwa IM- CWE Sp. z o.o. w postaci wejścia na nowe rynki i rozpoczęcie międzynarodowej ekspansji poprzez wdrożenie działań z modelu biznesowego internacjonalizacji. Decyzja o umiędzynarodowieniu działalności stanowi odpowiedź na realną potrzebę przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w postaci znalezienia nowych dróg rozwojowych i dywersyfikacji źródeł przychodów.

Realizacja projektu wpisuje się w szerszy plan rozwojowy Wnioskodawcy o charakterze strategicznym, jakim jest dywersyfikacja geograficzna oraz wykreowanie powszechnie rozpoznawalnej w skali ponadnarodowej marki. Wnioskodawca chce pozyskać nowych stałych klientów, co pozwoli zabezpieczyć działalność nowymi stałymi kanałami przychodów.Wartość projektu: 767 889,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 530 655,00 PLN